صفحه اصلي > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

دکتر ضرغامی متخصص جراح عمومی

 خانم دکتر بهناز ورامینیان متخصص داخلی

 دکتر محمدعطاپور متخصص اطفال

 دکتر خالد رحمانیا متخصص اطفال

دکتر علی اکبری متخصص بیهوشی

 خانم دکتر سکینه احمدزاده متخصص قلب

خانم دکتر جهانگیری متخصص پاتولوژی

خانم دکتر معمارزاده متخصص زنان و زایمان

 خانم دکتر مسعودی متخصص زنان و زایمان

 خانم دکتر فرزانه اخوان متخصص سونوگرافی و رادیولوژیست

خانم دکتر صدیق  متخصص داخلی

آقای دکتر حسین ذکی متخصص کلیه و مجراری ادرار