صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

دکتر ضرغامی متخصص جراح عمومی

 دکتر انوش خواجه متخصص داخلی

 دکتر محمدعطاپور متخصص اطفال

 دکتر خالد رحمانیا متخصص اطفال

دکتر علی اکبری متخصص بیهوشی

 خانم دکتر سودابه دین پرور متخصص قلب

خانم دکتر جهانگیری متخصص پاتولوژی

خانم دکتر شعبانی متخصص زنان و زایمان

 خانم دکتر مسعودی متخصص زنان و زایمان

 خانم دکتر فرزانه اخوان متخصص سونوگرافی و رادیولوژیست

خانم دکتر کیمیا صدیقی  متخصص داخلی

خانم دکتر سروین ساغر نیا متخصص روانپزشکی

دکتر طاهر قاضی زاده خسروشاهی متخصص مغز و اعصاب

دکتر بابک سیف زاده متخصص جراح مغز و اعصاب