صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رسالت ، چشم انداز و اهداف 

                                                              بیانیه رسالت بیمارستان رستمانی پارسیان

                   ما برآنیم  با تکیه  برالطاف الهی و سرمایه های ارزشمند اسلامی وباتعامل موثر و سازنده با مسئولین دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان


                         و اعضاء هیات امنا و سایر سازمانهای ذینفع به ارائه خدمات درمانی مراقبتی تخصصی با کیفیت بالا و تامین نیازها و انتظارات

 

                              ذی نفعان در راستای مسئولیتهای اجتماعی در محیطی پر از شان و احترام صمیمی و آرام برای بیماران پرداخته و

 

                                        در جهت تعالی خدمات بالینی و حفظ و ارتقای سلامت جامعه نقش موثر و سازنده داشته باشیم .

 

 

                                                                               دکتر ابرهیم حسین پور

                                                                          رئیس بیمارستان رستمانی پارسیان