مددکاری حرفه ایست مبتنی بر علم و هنر و مهارت و هدف که در ان سعی میشود که مددجو (فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خود را شناخته و به تواناییهای خود پی برده و با استفاده از منابع و امکانات موجود در جهت حل مشکل خود بر آید . مددکاری علمی آن است که در آن مدکار همه تواناییهای خود را در جهت حل مشکل مددجو به کار برده و به مددجو نشان دهد که او علیرغم داشتن مشکلات دارای تواناییها و استعدادهای فراوانی است که به آنها توجه نکرده است و میتواند با بکار بردن تواناییهای خود مشکلات را حل کند.

 

 

شرح وظایف مددکار

سرکشی روزانه به بخش های درمانی و بررسی وضعیت مالی و اجتماعی بیماران .

فراهم نمودن تسهیلات درمانی رایگان جهت بیماران بی بضاعت یا کم بضاعت ، بیماران خاص  ، مسافران در راه مانده  ،بیماران روانی ، سوختگی و پرسنل و افراد تحت تکفل آنها .

ارجاع بیماران نیازمند حمایت اجتماعی به مراکز حمایتی اعمم از کمیته امداد ، هلال احمر ، بهزیستی، فرمانداری، معاونت درمان و .....

تسهیل شرایط صدور دفترچه بیمه درمانی جهت بیماران فاقد بیمه با همکاری بیمه خدمات درمانی.

مشاوره با بیمار یا همراه بیمار که به دلایل آسیب های روانی و اجتماعی به بیمارستان مراجعه کرده اند (خودکشی ، آزار جنسی  ،کودک آزاری ، همسر آزاری ، چاقو خوردگی و بیماران اختلال روانی و .....)

انجام تست هوش و تست های تشخیصی جهت کمک به تیم درمانی ودر صورت نیاز ارجاع به متخصص مربوط.

جمع آوری کمک های خیریه (پرسنل و سایر ین) و فراهم کردن بن های خرید جنسی (پوشاک و مواد خوراکی) برای بیماران خاص نیازمند.

جمع آوری کمک های مردمی جهت ادامه درمان بیماران نیازمند مالی و هماهنگی با مراکز پزشکی که بیمار جهت ادامه درمان باید مراجعه کند.

ارسال لیست کمک های ارائه شده به افراد به تفکیک موارد به معاونت درمان و معاونت بهداشت.

 

 

   خدمات قابل ارائه به مراجعین 

   رایگان نمودن فرانشیز بیمه ای کلیه خدمات سرپایی و بستری ( غیر از دارو) جهت بیماران خاص .

   رایگان و یا تخفیف سهم بیمارستان به بیماران کم بضاعت.(بیمه و آزاد)

   رایگان نمودن کلیه خدمات ارائه شده به بیماران بی بضاعت.( بیمه و آزاد)

  رایگان نمودن خدمات ارائه شده به مادران در معرض خطر ( ایرانی و اتباع خارجی)

 

 

فهرست خدمات قابل ارائه به سایر نهادها

اجرای قراردادهای منعقد شده از سوی ریاست شبکه بهداشت با آموزش و پرورش جهت ویزیت رایگان دانش آموزان مدارس شبانه روزی (به تعداد مشخص و مصوب شده در هر ماه) 

 اجرای قراردادهای منعقد شده از سوی ریاست شبکه بهداشت با بنیادشهید و امور ایثارگران جهت رایگان نمودن فرانشیز بیمه ای عزیزان ایثارگر و افراد تحت تکفل و خانواده محترم شهدا.

ارائه خدمات رایگان به بیماران ارجاعی از مراکز حمایتی و اجتماعی (فرمانداری ، هلال احمر  ، بهزیستی ، دفتر امام جمعه  ،دفتر حوزه علمیه)

 

  

  فهرست قوانین

 استناد به بخشنامه های ارسالی از وزارتخانه ، دانشگاه علوم پزشکی ،شبکه بهداشت و درمان ریاست و مدیریت بیمارستان.

 خدمات جهت پرسنل علوم پزشکی فقط به  افرادی تعلق میگیرد که دفتر چه بیمه ای آنها مربوط به وزارت علوم پزشکی باشد . 

  طبق ماده 129086 مربوط به هزینه های مددکاری ( افراد بی بضاعت ، افراد  دچار سوختگی شده ، بیماران روانی و افراد بی سرپرست ) هزینه های مربوطه رایگان منظور میگردد .

 طبق ماده 92 قانون بودجه کشوری مربوط به حوادث ترافیکی ، افراد ی که دچار سانحه تصادف در رانندگی شده باشند ، رایگان و طبق بخشنامه معاونت بهداشتی دانشگاه نیز جهت مادران در معرض خطر هزینه های درمانی رایگاه می باشد .