صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > معاونت آموزشی 

 کلاس آموزشی  و بروزرسانی و رسیدگی به پرونده های بیماران وکاهش کسورات بیمارستانی با حضور جناب آقای رئیسی مدیر بودجه دانشگاه علوم پزشکی

دکتر ابراهیم حسین پورجناب اقای رئیسی

 

  برگزاری کلاس اطفاء حریق جهت بالا بردن سطح دانش  و آمادگی پرسنل در تاریخ 94/11/24 در بیمارستان رستمانی

کلاس اطفاء حریقکلاس اطفاء حریق

 

 برگزاری کارگاه بحران و پدافند غیرعامل در بیمارستان رستمانی با حضور ریاست شبکه بهداشت و ریاست بیمارستان رستمانی  و کلیه مسئولین محترم بخش ها و واحدها بیمارستان و مسئولین شبکه بهداشت  . ( همراه با تصاویر)

 کلاس آموزشی بحرانکلاس آموزشی بحران

برگزاری کلاس آموزشی کرونا ویروس توسط متخصص داخلی جناب آقای دکتر دلاورمقدم در تاریخ 94/07/15 در بیمارستان رستمانی

کرونا ویروسدکتر دلاور مقدم

 

برگزاری کارگاه سه روزه احیا نوزاد توسط متخصص اطفال جناب آقای دکتر عطاپور در تاریخ 94/07/18 لغایت 94/07/20 جهت توانمند سازی پرستاران و ماماها در زمینه احیاء قلبی - ریوی در نوزادان در بیمارستان رستمانی

 

 

برگزاری کلاس آموزشی تغییر گازهای خون (ABG) توسط متخصص اطفال جناب آقای دکتر رحمانیا در بیمارستان رستمانی 

 دکتر خالد رحمانیا

برگزاری کلاس آموزشی اصول و روشهای خود مراقبتی بیماران توسط متخصص جراح عمومی جناب آقای دکتر احمدزاده در تاریخ 94/08/28 در بیمارستان رستمانی

دکتر احمدزاده دکتر احمدزاده

 

برگزاری کلاس آموزشی تریاژ توسط آقای صادقی مقدم کارشناس اتاق عمل در تاریخ 94/09/14 در بیمارستان رستمانی

اقای صادقی مقدم

 

برگزاری کلاس آموزشی تجهیزات پزشکی توسط مهندس فرج زاده و مهندس معیری فر در تاریخ 94/09/01 در بیمارستان رستمانی

 

 

برگزاری کلاس آموزش آنفولانزا خوکی H1N1 توسط متخصص داخلی خانم دکتر ورامینیان در بیمارستان رستمانی

H1N1خانم دکتر ورامینیان

مسئول آموزش: خانم منیره اکبرزاده قمری