صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > لیست پزشکان مرکز 

دکتر آرمین فر متخصص جراح عمومی

 دکتر انوش خواجه متخصص داخلی

 دکتر محمدعطاپور متخصص اطفال

 دکتر خالد رحمانیا متخصص اطفال

دکتر علی اکبری متخصص بیهوشی

 خانم دکتردریانورد متخصص قلب

خانم دکتر جهانگیری متخصص پاتولوژی

خانم دکتر شجاعی متخصص زنان و زایمان

 خانم دکتر میرعظیمی متخصص زنان و زایمان

 خانم دکتر علیدوستی متخصص سونوگرافی و رادیولوژیست

خانم دکتر کیمیا صدیقی  متخصص داخلی

دکتر بابک سیف زاده متخصص جراح مغز و اعصاب