صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > بیمه های طرف قرارداد 

  
            لیست بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان رستمانی پارسیان ردیف نام بیمه مدارک لازم جهت بستری فرانشیزبیماران بستری فرانشیز بیماران سرپایی توضیحات
1 تامین اجتماعی برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه 10% 30% اطفال بالای 2سال دفترچه عکس دار باشد _اطفال زیر 2 سال کپی دفترچه یا شناسنامه ص (1و2)پدر یا مادر الزامی میباشد _ دختر بالای 18 سال کپی کل صفحات شناسنامه و پسر بالای 22 سال گواهی اشتغال به تحصیل الزامی میباشد
2 تامین اجتماعی خاص برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه رایگان رایگان در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود
3 خدمات درمان(سلامت همگانی-روستایی بدون نظام ارجاع-سایر اقشار-کارکنان) برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه 10% 30%  
4 روستایی با نظام ارجاع برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه 5% 30%  
5 نیروهای مسلح برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه رایگان 10% در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود
6 شرکت نفت فلات قاره(وابسته اصلی) برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه رایگان رایگان در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود
7 شرکت نفت فلات قاره(وابسته) برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه 33% 33%  
8 شرکت نفت بازنشستگی برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه رایگان رایگان در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود
9 دانا برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه رایگان رایگان در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود
10 سینا برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه رایگان رایگان در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود
11 بانک ها(کشاورزی-تجارت-ملت برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه رایگان رایگان در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود - بانک ملت در صورت مغایرت استان نیازمند معرفینامه از استان مبدا میباشد
12 بانک سپه برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه رایگان رایگان در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود
13 بانک صادرات برگه بیمه-کپی صفحه اول دفترچه رایگان 20% معرفینامه از بیمه ایران الزامی میباشد
14 طلایی فرهنگیان معرفینامه رایگان طرف قرارداد نمیباشد در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود
15 بنیاد شهید جانبازان کپی دفترچه - کپن رایگان رایگان در بیماران بستری مابه التفاوت دارو اخذ میشود
16 حوادث ترافیکی کپی کارتشناسایی- نامه پاسگاه یا فرم ارجاع 115 رایگان رایگان معرفینامه از دبیرخانه بیمارستان به کلانتری الزامی میباشد
توضیحات :بیمه های روستایی_سلامت همگانی_کارکنان_تامین اجتماعی . دفترچه مادر جهت نوزاد تا 28 روز قابل قبول میباشد.

   دانلود : بیمه.xlsx           حجم فایل 12 KB