تاق عمل

 

سال تاسیس: 1381

 

رئیس بخش: دکترعلی اکبری                                    متخصص بیهوشی  

 

سرپرستار بخش: شمس الدین صادقی مقدم               کارشناس اتاق عمل               

 

 پرسنل واحد : 16پرسنل شامل 8 نفر اتاق عمل ،6 نفر بیهوشی و 2نفر خدمات

 

مکان استقرار:روبروی راهروی سی تی اسکن 

 

شماره تلفن داخلی بخش: 225

 

ماموریت بخش

ارائه خدمات تخصصی اعمال جراحی در بالاترین سطح درمانی ممکن از نظر کیفی و کمی با جدیدترین روش ها