بخش زایمان

 

سال تاسیس: 1381

 

رئیس بخش: دکتر مهسا سادات میری          متخصص زنان و زایمان

 

سرپرستار بخش: ساره برزگر                          کارشناس مامایی

 

پرسنل واحد : 14 ماما

 

مکان استقرار:روبروی سالن ام ار ای

 

شماره تلفن داخلی بخش: 245

 

ماموریت بخش

معاینه مادران باردار و زنان در اسرع وقت و به روش استاندارد

درمان سرپایی زنان مراجعه کننده به بلوک زایمان توسط متخصص زنان و یا ماما

 انجام زایمان بدون درد و به روش مناسب و استاندارد

ارتقاء مراقبت از نوزادان در اتاق زایمان

 برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان جهت آگاهی مراجعین از نحوه زایمان طبیعی و نیز ترویج زایمان طبیعی توسط ماما ها جهت ارتقاء رضایتمندی مادران باردار