پزشکان درمانگاه

 

دکتر لعیا روضه ای (متخصص داخلی)

دکتر الناز صبور(متخصص داخلی)

دکتر محسن کوپایی ملک(تخصص جراحی عمومی)

دکتر حسن احتشامی پور(متخصص اطفال)

دکتر خالد رحمانیا(متخصص اطفال)

دکتر مهرناز سلطانی نژاد(چشم پزشکی)

دکتر نسیبه توکلی بزاز(اعصاب و روان)

دکتر محمد رحمانی علیزاده بزاز(متخصص قلب و عروق)

دکتر رامین شیری(ارتوپد)

  • Please select news categories.