معرفی واحد اموزش 

 

 از دست دادن سلامتی و بستری شدن در بیمارستان یکی از موقعیت هایی است که ‏نیاز به یادگیری را دو چندان می نماید در همین راستا مفهوم آموزش به بیمار در ‏هنگام بیماری و بستری شدن در بیمارستان شکل گرفته است .آموزش به بیماران یکی از شاخص های کیفیت پذیرفته شده درمانی است و یک جنبه حیات بخش از مراقبتهای پرستاری است که با فراهم آوردن اطلاعات برای بیماران از بروز عوارض درآنها پیشگیری می کند و فعالیتهای خود مراقبتی را در آنها تقویت کرده و باعث افزایش استقلال آنان شده و از بستری مجدد آنها پیشگیری می کند و از زمان پذیرش ، حین بستری و زمان ترخیص بیمار مهمترین بخش مراقبتهای پرستاری را شامل می شود.

تعریف آموزش به بیمار:


آموزش به بیمار ،فرآیندی است بیمار محور مبتنی بر نیازهای ابراز شده توسط پزشک و بیمار برای کمک به ‏بیمار جهت تصمیم گیری مشارکتی و آگاهانه در مورد بیماری که برای کنترل و کنار آمدن هر چه بهتر با ‏بیماری اجرا می گردد.‏در حقیقت فرآیندی است هدفمند ، سیستماتیک ، منظم و طراحی شده که به موجب آن یادگیری اتفاق می افتد و به دنبال آن در آگاهی و نگرش و مهارت بیمار تغییر ایجاد می شود و صلاحیت و توانایی او را در مراقبت از خود افزایش داده و فعالیت هایی را انجام می دهد که به سطح سلامت و رفاه وی می افزاید و از بروز عوارض بالقوه پیشگیری می کند.آموزش به بیمار  ترکیب برنامه‌ریزی شده است از فعالیت‌های آموزشی به منظور کمک به افرادی که هم اکنون درحال تجربه کردن یک بیماری هستند یا اینکه دارای تجربه قبلی از یک بیماری می‌باشند، تا بتوانند به‌گونه‌ای در رفتار خود تغییر دهند تا منجر بهبودی آنها گردد .

 

تعریف واحد آموزش به بیمار(آموزش سلامت):

 ‏
واحد آموزش به بیماردر بیمارستان  به مرکزی اطلاق می گردد که امکانات و ‏محتواهای آموزش به مددجورا در حین بستری و پس از ترخیص  فراهم مینماید. این ‏مرکز  یکی از زیر مجموعه های  بیمارستان بوده و تحت نظارت دفتر پرستاری ‏خدمات خود را ارائه می نماید.

 آموزش به بیمار مسئولیت سنگینی است که اعضاء تیم بهداشتی و درمانی به خصوص پرستاران باید آن را مورد توجه قرار دهند.

امروزه آموزش مددجو ازمهمترین نقشهای  پرستاران بوده ودرحقیقت یکی از اجزای ضروری مراقبتهای پرستاری است؛ که ارتقا و بازگرداندن سلامتی و سازگاری بیمار   بااثرات بیماری را تسهیل می کند پرستاران نقش ارزنده ای در آموزش به بیماران دارند؛ این بخش، جزء مهمی از وظایف مستقل آنان محسوب میشود.

برای مدیریت هد فمند آموزش ها برای بیماران  وهمراهان کارگروه داخل بخشی وکارگروه بیمارستانی هر سه ماه تشکیل می شود.

هربخش رابط آموزش مختص خود دارد و آموزش ها نیز توسط پرستار مسئول به بیمار داده میشود.

 

گروه هدف کلینیک آموزش سلامت :

 ‏بیماران بستری در بیمارستان و خانواده آنان، مراجعین به مرکز مخصوصی:

 • عفونت های بعدازعمل( ارتوپدی، کاتاراکت، لاپاراتومی ، سزارین(

    بیماران دیابتی تازه تشخیص داده شده

 •  بیماران مصرف کننده وارفارین

    بیماران ترخیص شده بااتصالات (سند فولی ،NGT ، تراکئوستومی،...)

 • بیمارانCVA (سکته مغزی)

    بیماران ترخیص شده بخش) CCUمراقبتهای ویژه قلبی )

 • بیماران ترخیص شده با زخم بستر

    بیماران کووید 19

 

 • زمان فعالیت کلینیک: صبح ها از ساعت 8 الی 14 بجز روزهای تعطیل

    مکان : بیمارستان رستمانی پارسیان 

 • تلفن :0764462-340

 

هدف کلی واحد آموزش بیمار:‏
توانمند سازی بیماران جهت  برنامه های خود مراقبتی به منظور ارتقاء سلامت و برنامه ریزی جهت ترویج رویکرد آموزش به بیمارو فرهنگ سازی در این زمینه


اهداف اختصاصی واحد آموزش بیمار :‏

 • آشنایی مددجو با بیماری خود وتوانایی در برنامه های خود مراقبتی
 • افزایش توانایی در تصمیم گیری جهت ادامه درمان
 • افزایش دانش ؛ نگرش و مهارت مددجو در زمینه مراقبت از خود
 • افزایش نتایج درمان با پایبندی بیشتر بیماران به اقدامات مراقبتی
 • کاهش هزینه های درمانی و بهداشتی
 • اطمینان از تداوم مراقبت ها
 • بهبود شیوه زندگی و کیفیت زندگی ‏
 • کاهش بروز عوارض بیماری
 • افزایش توانمندی و مشارکت در برنامه های درمانی و مراقبتی
 • افزایش استقلال بیمار در فعالیت های روزمره
 • تکمیل برنامه های درمانی
 • کاهش پذیرش مجدد بیماران
 • ارتقاء رضایت مددجو از خدمات درمان
 • توانمندسازی جامعه
 • کاهش اضطراب بیمار
 • کاهش دوره بستری
 • کاهش آسیب های روانی و نگرانی مددجو
 • افزایش کیفیت زندگی

 

محور های اصلی آموزش:

 • آموزش زمان پذیرش

      آموختن حین بستری

 • آموزش زمان ترخیص

      آموزش پس از ترخیص

مراحل انجام آموزش به بیمار(ص 38 :کتا ب مرجع چک لیست های خدمات پرستاری: 1387)

 

 • بررسی نیازهای یادگیری توان ها اولویت ها و آمادگی مددجو برای یادگیری
 • ارزیابی اعتقادات مذهبی فرهنگی موانع عاطفی امیال و انگیزه ها برای یادگیری، محدودیت های شناختی، عوامل فیزیکی، موانع زبانی و مسائل مالی مراقبت ها
 • اقدام به آموزش با در نظر گرفتن سن، طول مدت بستری در بیمارستان و ارزیابی نیازهای آموزشی
 • آموزش استفاده درست و ایمن داروها به مددجو و خانواده
 • آموزش استفاده مؤثر و ایمن از تجهیزات پزشکی  به مددجو و خانواده
 • آموزش واکنش های غذایی و دارویی به مددجو و خانواده
 • آموزش تغذیه و اصلاح رژیم غذایی به مددجو و خانواده
 • آموزش روش های نوتوانی جهت کمک به سازگاری با فعالیت مستقل
 • آموزش درباره نحوه دستیابی به منابع حمایتی در جامعه
 • آموزش به مددجویان در رابطه با زمان و نحوه درمان
 • استفاده از ابزار و امکانات مناسب آموزش با توجه به سن و شرایط و سطح سواد و آگاهی  مددجو
 • انتخاب موقعیت مناسب برای آموزش با توجه به شرایط بیمار
 • ثبت یافته ها ی خود و روش آموزش

انواع فعالیت‌ها در آموزش سلامت

1. برنامه‌ریزی  و اجرای آموزش در سطوح مختلف شامل مراقبت از بیماران، آموزش به بیمار و همراه، آموزش خانواده، آموزش بیماری های مزمن، آموزش های پیشگیری ، روش های خود مدیریتی و خود مراقبتی ، نوتوانی، ایمنی ، محافظت از خطر ، پیشگیری از سوانح و …

2. شناسایی فرصت ها و استفاده از امکانات و فرصت های موجود برای آموزش مانند امکانات مرکز درمانی،

3. تهیه مطالب و رسانه های آموزشی مانند کتاب، جزوات، پمفلت و پوستر‌های مختلف

 4. سازمان دهی  و برگزاری آموزش های گروهی: کنفرانس‌ها، جلسات آموزشی و غیره …

5. گسترش و توانمندسازی نیروهای فعال در آموزش با  سازمان دهی و حمایت برنامه‌های آموزشی ضمن خدمت برای نیروهای شاغل.

 

اطلاعات مربوط به سوپروایزر آموزش سلامت:

نام ونام خانوادگی: منیره اکبرزاد 

رشته تحصیلی: کارشناس پرستاری

اطلاعات تماس: 07644624032-361

 

برخی شرح وظایف سوپروایزر آموزش به بیمار :‏

 

 • برنامه ریزی و اجرای  نیاز سنجی آموزشی از مددجویان  وبیماران و اولویت بندی نیاز های آموزشی مددجو متناسب با هر گروه از بیماران که نیاز به آموزش خاص دارند.

    طراحی برنامه های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی آموزشی انجام شده از مددجو‏ وتدوین طرح درس

 • تهیه مطالب و رسانه های آموزشی

    برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی وجلسات وآموزش های چهره به چهره و مشاوره  وپیگیری جهت بیماران ، مددجویان و همراهان آنها

 • جمع آوری و ارائه گزارش عملکرد واحد آموزش به بیمار در فواصل مشخص به مراجع بالاتر

  برگزاری کمیته آموزش به بیمار

 • بررسی اثر بخشی آموزش به بیمارمرکز و ارائه گزارش به دفتر پرستاری وریاست مرکز